OTT

Zuiver drinkwater is van levensbelang en een kostbaar product. Een goede bewaking van het netwerk zorgt ervoor dat het debiet en de druk op peil gehouden worden en lekkages of vervuiling onmiddellijk worden gesignaleerd.

De Lacroix Environment dataloggers doen dit vanop afstand teneinde onmiddellijk te kunnen ingrijpen bij calamiteiten om vervuiling of verspilling van drinkwater tegen te gaan.


Drinkwater meetnetten
LS42

LS-FLOW

LS-P

LS-V

LS10

LP OpenSensor

Afvalwater meetnetten
LT-42

LT-US

LT-US ATEX

HP-OpenSensor