LACROIX
OTT

Zuiver drinkwater is van levensbelang en een kostbaar product. Een goede bewaking van het netwerk zorgt ervoor dat het debiet en de druk op peil gehouden worden en lekkages of vervuiling onmiddellijk worden gesignaleerd.

De Lacroix Environment dataloggers doen dit vanop afstand teneinde onmiddellijk te kunnen ingrijpen bij calamiteiten om vervuiling of verspilling van drinkwater tegen te gaan.


OTT
OTT

OTT levert innovatieve kwaliteitsproducten voor het meten van water kwantiteit.

HEMMIS is de officiële verdeler van de OTT apparatuur voor Vlaanderen.


LUFFT
LUFFT

LUFFT is reeds vele jaren de referentie inzake meteorologische apparatuur die een hoge nauwkeurigheid combineert met een laag onderhoud.

HEMMIS is de officiële verdeler van de LUFFT apparatuur voor België.


HYDROLAB

Hydrolab

HYDROLAB is gespecialiseerd in het meten van de waterkwaliteit met behulp van multi-parameter sondes.

HEMMIS is de officiële verdeler van de HYDROLAB apparatuur voor België.


ADCON
Hydrolab

ADCON is de specialist inzake meteorologische sondes.

HEMMIS is de officiële verdeler van de ADCON apparatuur voor België.